Vacature

Data Assetmanager Bedrijfsvoeringdata

 • Apeldoorn
 • 5 maanden (+ optie verlenging)
 • 36u
 • 01-07-2022

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Data Assetmanager Bedrijfsvoeringdata.

Het Kadaster is een echte data-organisatie. Het is dé plek waar data over vrijwel alles boven en onder de grond samenkomt. Daarbij werken wij samen in een netwerk van ketenpartners zoals notarissen, banken, maar ook andere overheden zoals gemeenten die hun data gebruiken.

Omschrijving project waarbinnen je te werk wordt gesteld:

Het team Data Management is op zoek naar een tijdelijke invulling van de Data assetmanager bedrijfsvoeringdata. Je ontwikkelt een conceptueel informatiemodel van bedrijfsvoeringsdata. Je werkt verantwoordelijkheden rondom bedrijfsvoeringsdata uit, je adviseert over de inrichting van beheer en geeft kaders mee op welke manier het Kadaster bedrijfsvoeringsgegevens verzamelt, opslaat, beheert, deelt en gebruikt. De Data assetmanager bedrijfsvoeringdata werkt nauw samen met de Data assetmanager klantdata en wordt ook ingezet binnen het project Taxonomie Klant- en Bedrijfsvoeringsdata. Hij/zij valt onder aansturing van manager Data Management. Dit een betreft een nieuw vorm te geven functie.

Het team Data Management is één van de teams binnen de afdeling Data Governance van het Kadaster. Het team Data Management stelt de kaders voor bijvoorbeeld privacy, informatiebeveiliging en stelt ook kaders aan datamodellen en informatiemodellen. Het is hun ambitie om hun data zoveel mogelijk open en transparant aan te bieden, inclusief een bijsluiter met de betekenis en de waarde (metadata) die aan hun data toegekend kan worden. Het modellenbureau staat in het hart van deze data-organisatie en ontwikkelt standaarden en richtlijnen voor datamodellen. Het interne data assetmanagement valt ook binnen team Datamanagement. Data assetmanagement voor externe data assets is ondergebracht binnen team Data Assetmanagement. De twee teams werken nauw samen.

Functieprofiel

De Data assetmanager bedrijfsvoeringdata is een trekker, die het datalandschap van het Kadaster zich snel eigen kan maken. De Data assetmanager bedrijfsvoeringdata coördineert en brengt behoefte en oplossingsrichting samen. Hij/zij heeft kennis van datamanagement, informatievoorziening, bedrijfskundige kennis en beschikt over schrijfvaardigheden voor advies dat kan worden ingebracht in een besluitvoeringsorgaan. Kortom, ze zoeken iemand met een beetje lef, die ruimte kan nemen en pro-actief met voorstellen kan komen.

Verder komen bestuurlijke kwaliteiten van pas, zoals draagvlak creëren en besluitvorming voorbereiden. Kennis van semantiek is een pré.

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster heeft een ontwikkelopgave om een flexibele organisatie te worden en om samenhang in bedrijfsvoeringsdata te brengen. Data assetmanager bedrijfsvoeringdata draagt bij aan deze doelstelling door samen met interne stakeholders een conceptueel informatiemodel voor bedrijfsvoeringsdata te ontwikkelen. De Data assetmanager bedrijfsvoeringdata werkt verantwoordelijkheden rondom deze data assets uit, denk aan wie heeft welke toegang, wie voert welk beheer, en wie besluit over wat, etc. Hij/zij adviseert over de inrichting van de data governance. De Data assetmanager bedrijfsvoeringdata ontwikkelt kaders voor datakwaliteit, metadata en voor de manier waarop het Kadaster bedrijfsvoeringsgegevens verzamelt, opslaat, beheert, deelt en gebruikt. Dit doet hij/zij in samenwerking met architecten, afdeling Marketing, het Modellenbureau en Finance en Control.

De Data assetmanager bedrijfsvoeringdata is intern aanspreekpunt voor medewerkers die werken met bedrijfsvoeringsdata en rapportages.Daarnaast levert de Data assetmanager bedrijfsvoeringdata inbreng aan het project Taxonomie klant- en bedrijfsvoeringsdata, werkt mee aan een plan van aanpak voor bedrijfsvoeringsdata en levert desgevraagd input voor de businesscase voor een project.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Adviseren: je bent aanspreekpunt voor de organisatie en kunt helder adviseren over bedrijfsvoeringsdata. Jouw adviezen gaan over bedrijfsvoeringsgegevens zelf, maar gaan ook over de manier waarop ze met bedrijfsvoeringsgegevens omgaan.
 • Draagvlak creëren: informatie ophalen bij alle stakeholders om gezamenlijk tot gedragen definities voor bedrijfsvoeringsdata te komen en gezamenlijk voorstellen voor eigenaarschap uitwerken.
 • Initiëren: jouw rol is kaderstellend. Waar nodig stel je kaders op voor wie de gegevens mag veranderen, gebruiken, welke analyses ze doen, hoe ze aggregeren, welke rapportages ze hebben, hoe ze kwaliteit toetsen, welke verbeteractiviteiten ze doen, voldoen aan de AVG en doelbinding van het gebruik van bedrijfsvoeringsgegevens, etc

Eisen

 • Je bent inzetbaar vanaf 1 juli 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 december 2022 voor 32 – 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 keer 6 maanden. 
 • Je voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. 
 • WO-werk- en -denkniveau met voldoende aantoonbare relevante werkervaring
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en werkervaring in het adviseren van organisaties over hun bedrijfsvoeringsdata
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met datamanagement, informatievoorziening en bedrijfsvoering
 • Ervaring met semantiek, informatiemodellen en kennis van data architectuur een pré

Competenties 

 • Adviesvaardigheid
 • Assertiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Coördineren en samenbrengen van behoefte en oplossingsrichting.

Wensen

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden en de fasering daarvan gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 200 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe je deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je toont duidelijk aan (max. 200 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Startdatum: 01-07-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie tot verlenging: 2 X 6 maanden
Uren per week: 32-36

Interesse? Wij ontvangen graag jouw motivatie en relevant Nederlands CV!

Solliciteer nu

 • Persoonsgegevens

 • Contactgegevens

 • Motivatie

 • Bijlage

Sollicitatie procedure

 • Solliciteer op een vacature
 • Persoonlijke kennismaking met Ormer ICT
 • Start met je nieuwe uitdaging

Toch op zoek naar iets anders?

Bekijk andere vacatures