Vacatures

Informatiearchitect voor Project Modernisering Applicatiearchtectuur

Werklocatie

Gelderland

Functie informatie


De organisatie

Onze relatie, een samenwerkingsverband van 3 gemeenten, is bezig met een project Modernisering Applicatie Architectuur (M2A). Voor de ondersteuning van dit project zoeken wij een informatiearchitect.

Project M2A

De klant is van start gegaan met het vernieuwen van een groot deel van het applicatielandschap (conform de visie op informatisering) binnen het project M2A (Modernisering Applicatie Architectuur). Het plan is om het vernieuwde applicatielandschap parallel naast het bestaande applicatielandschap op te bouwen waarbij reeds is begonnen met het opnieuw neerzetten van de datadistributie/gegevensmagazijn oplossing. Geleidelijk zal daarna de rest van het applicatielandschap opgebouwd worden. In het vernieuwde landschap is het de bedoeling dat applicaties beter geïntegreerd worden en er meer gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheden van de datadistributie /gegevensmagazijn oplossing.

De gemeentelijke context zorgt er voor dat de vernieuwing van de applicaties middels Europese aanbestedingen vormgegeven zal moeten worden. Hiermee hebben de gemeenten wel invloed op de keuze (door het stellen van eisen en wensen bijvoorbeeld), maar ze kunnen niet direct een oplossing kiezen. Om er zorg voor te dragen dat onze klant door middel van een Europese aanbesteding uitkomt op een applicatielandschap dat aansluit bij de opgestelde visie[1], is de i-Dienst op zoek naar een informatiearchitect die de huidige informatiearchitect opvolgt die per 31 mei 2018 zal vertrekken. Als informatiearchitect werk je daarmee vanuit het project M2A, maar je kan ook andere klussen oppakken binnen de context van de 3 gemeenten.

[1] De klant wil benadrukken dat zij geenszins van mening is dat de huidige oplossing niet voldoet. Echter, door de Europese wetgeving zijn de gemeenten verplicht aan te besteden.

Onze relatie heeft in oktober 2015 een visie op informatisering opgesteld.In het licht van deze visie is zij bezig een groot deel van het huidige applicatielandschap opnieuw aan te besteden en opnieuw inrichten. Het doel is om te komen tot een schaalbaar, toekomst vast applicatielandschap dat haar– en in de toekomst mogelijk nog andere gemeenten – kan voorzien in haar informatiebehoefte. Belangrijke winstpunten van deze vernieuwing betreft het gelijktrekken van de applicaties. Momenteel hebben de drie gemeenten voor veel domeinen wel dezelfde applicatie, maar zijn de applicaties verschillend ingericht. Door het gelijktrekken van deze inrichtingen en mogelijk zelfs de inzet van multi-tenant oplossingen willen de gemeenten meer uit deze applicaties halen.

Beschrijving huidige situatie

Voor alle drie de gemeenten geldt dat de verschillende applicaties onderdeel uitmaken van een complex landschap waarin veelvuldig (transactie)gegevens[2] tussen applicaties worden uitgewisseld. Tevens worden er extern gegevens uitgewisseld. Denk aan de uitwisseling met diverse landelijke voorzieningen.

In het hart van deze gegevensuitwisseling hebben de gemeenten momenteel het product Makelaarsuite van PinkRoccade ingezet. Deze oplossing biedt datadistributie functionaliteit (inclusief Service Bus met Digikoppeling), een integraal gegevensmagazijn en een integraal informatievoorziening platform waarmee zowel geografische als administratieve gegevens kunnen worden geraadpleegd. Als eerste domein binnen het project M2A is het datadistributie domein aanbesteed. De uitkomst van deze aanbesteding heeft een nieuw datadistributie component opgeleverd genaamd Key2DDS van Centric dat inmiddels deels parallel draait aan de huidige 3 Makelaarsuites. Vervolgens is het eerste domein Burgerzaken aanbesteed waarbij het de verwachting is dat er voor de zomer van 2018 gegund kan worden. Daarna zullen telkens per domein nieuwe bronapplicaties (die ook worden aanbesteed) worden aangesloten op het nieuwe datadistributie component, waarna uiteindelijk de 3 oude makelaars uitgezet kunnen worden.

[2] Momenteel bestaat een groot deel van de gegevensuitwisseling tussen applicaties uit het uitwisselen van basisgegevens. Denk hierbij aan gegevens uit het stelsel van Basisregistraties, waarbij de gemeenten zo veel mogelijk eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik nastreven. Daarnaast worden er transactiegegevens tussen applicaties uitgewisseld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanvraag van een burger. De aanvraag kan binnen komen via een online loket, waarbij de aanvraaggegevens doorgestuurd worden naar een applicatie waarin de afhandeling plaatsvindt.


De opdracht

Kandidaatomschrijving

Functie-eisen

Let Op: Om in aanmerking te komen voor deze functie is een uitgebreide  motivatiebrief vereist, waarin ervaring en motivatie wordt gekoppeld aan deze functie.


Contactinformatie

Mark Holm 06-30081180

Terug E-mail een vriend Solliciteren

Ormer ICT is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op onze website.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het verzamelen en analyseren van web statistieken. U geeft, door op 'Ja, accepteren' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies.

Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan onze privacyverklaring

Geen cookies Ja, accepteren