Over Ormer ICT

MVO & sportinitiatieven bij Ormer ICT

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent vele facetten. In beginsel natuurlijk het respecteren van wet- en regelgeving en aanvullend bijvoorbeeld het scheppen van werkgelegenheid.

Ormer ICT Harbour Tour 2019
IT detachering professional

Bestuur van de organisaties

De directie van Ormer ICT onderkent het principe rekenschap af te moeten leggen van het effect van de beslissingen van de organisatie op de maatschappij, de economie en het milieu. Om voor Ormer ICT het beleid vorm te geven, hebben we een relatie gelegd tussen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en de 7 kernthema’s van ISO 26001. Dit helpt ons doelstellingen te definiëren op gebieden die binnen onze invloedsfeer liggen. Onze doelstelling is in 2022 een maatschappelijk jaarverslag over 2021 te publiceren waarin we op transparante wijze zullen toelichten hoe we invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van onze stakeholders. In een eerder stadium hebben we stakeholderanalyses gemaakt voor onze diverse activiteiten en hun belangen gedefinieerd. Waar wenselijk of zelfs noodzakelijk betrekken we stakeholders bij besluiten waarbij we de belangen van de organisatie, de maatschappij en het milieu niet uit het oog verliezen. Met de kernwaarde ‘afspraak = afspraak’ geven we de stakeholders het vertrouwen aan te kunnen op onze woorden zoals tijdig voldoen aan financiële verplichtingen.

 

Home - Ormer ICT

Mensenrechten

Erkenning van en respect voor mensen en mensenrechten zijn voor Ormer ICT vanzelfsprekend. De mogelijkheden om mensenrechten te bevorderen kunnen we voornamelijk zichtbaar maken bij de eigen werkzaamheden en voor onze eigen medewerkers. Ormer ICT accepteert geen enkele vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Mocht het zich toch voordoen hebben we signaleringsmechanismen en anonieme meldplekken.

Ormer ICT - Cultuur

Arbeidspraktijk

Werk is van groot belang voor de menselijke ontwikkeling. Het levert een bijdrage aan het verbeteren van de levensstandaard en persoonlijke ontwikkeling. Binnen Ormer ICT worden scholing en ontwikkeling gestimuleerd. Omdat dit zo belangrijk is hebben we hier de kernwaarde ‘passie voor kennis en techniek’ aan gekoppeld. Gelijke beloning voor gelijkwaardig werk wordt actief gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Voor wat betreft de werkomstandigheden besteden we, naast correcte beloning en een goed pensioen, veel aandacht aan voorzieningen op het gebied van gezondheid zoals sportieve activiteiten en gratis groente en fruit op kantoor.

 

MVO & Sport

Milieu

De directe effecten van onze activiteiten op het milieu zijn beperkt en indien voorkomend vallen ze vaak buiten de directe invloedsfeer. Waar mogelijk zorgen we voor het scheiden van afval, inzet van elektrische auto’s en gebruikmaken van led verlichting.

IT detachering professional

Eerlijk zakendoen

Hoe moeilijk begrippen als eerlijkheid en ook integriteit zich ook laten vangen, Ormer ICT houdt deze grenzen scherp in de gaten. Stelregel is dat als iets juridisch of vanuit goed fatsoen ‘het daglicht niet kan verdragen’ we het niet zullen doen. Sowieso laten het besef dat ‘eerlijk het langst duurt’ en de eerder genoemde kernwaarde ‘afspraak = afspraak’ weinig ruimte voor opportunisme.

Ormer ICT - cybersecurity

Consumenten aangelegenheden

Ormer ICT levert diensten en/of producten aan organisaties. Tegelijkertijd zijn onderdelen van consumentenaangelegenheden wel degelijk op onze klanten van toepassing. Heldere contracten, duidelijke en volledige voorlichting over de producten en diensten, continuïteit van de systemen en de bescherming van privacy staan bij Ormer ICT hoog in het vaandel.

MVO & sport

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap | Sport

Sport is mooi. Mooi om te doen, mooi om naar te kijken en mooi als metafoor in het zakenleven. Sport staat voor verbroedering, voor ontspanning, voor entertainment en natuurlijk voor gezondheid. Sporten en beweging is gezond en zit in de haarvaten van Ormer ICT. Dit komt niet alleen tot uiting in de sponsoring van een schaatsteam dat als doel heeft talentvolle marathonschaatsers op te leiden, maar ook in de teams die aanwezig zijn bij evenementen zoals de Bruggenloop, CPC Loop, de Harbour Tour en de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Omdat sport ook een belangrijke rol speelt in de sociale cohesie, geeft Ormer ICT iedere medewerker een sponsorbudget om, onder beperkte voorwaarden, de club waar die medewerker actief is te ondersteunen. Last but not least is Ormer ICT ‘Maatschappelijk Supporter’ van Excelsior4all.

Contact

Meer weten over onze dienstverlening

Ormer ICT - neem contact op
Samen zoeken we naar
de juiste oplossing voor
jouw ICT probleem