User Adoption van Ormer ICT

User Adoption of gebruikersadoptie speelt een cruciale rol in het succes van nieuwe systemen, software en technologieën. User Adoption verwijst naar het proces waarbij eindgebruikers een nieuwe technologie, tool of methode omarmen en effectief in hun dagelijkse activiteiten integreren. Dit concept is bijzonder relevant in de context van informatietechnologie (IT), waar de implementatie van nieuwe software of systemen niet alleen vereist dat de technologie functioneel is, maar ook dat deze door de gebruikers wordt geaccepteerd en gebruikt. Maar wat houdt user adoption precies in? Wat zijn de voordelen? En welke technologieën kun je het beste inzetten om user adoption zo succesvol mogelijk te laten verlopen? Je leest het op deze pagina.

Inhoudsopgave

 1. Wat is user adoption?
 2. Wat zijn de voordelen van een goede user adoption?
 3. User adoption van Ormer ICT
 4. Meer weten over user adoption?

Wat is User Adoption?

User adoption verwijst naar de mate waarin gebruikers een nieuw product, een nieuwe dienst, of een nieuwe technologie omarmen en actief gaan gebruiken in hun dagelijkse activiteiten. Het meet het succes van de invoering van een verandering binnen een organisatie door te kijken naar hoe effectief en enthousiast de gebruikers de nieuwe toevoeging accepteren en integreren in hun werkprocessen.

Een succesvolle user adoption betekent dat de gebruikers het nieuwe systeem begrijpen, er comfortabel mee zijn en het regelmatig gebruiken. Het omvat vaak het verstrekken van training, ondersteuning en communicatie om de acceptatie te vergemakkelijken. Een goede user adoption is essentieel voor het maximaliseren van de voordelen van nieuwe technologieën of processen binnen een organisatie. Het is niet alleen gericht op de initiële acceptatie, maar ook op het behoud van het gebruik op de lange termijn.

Kenmerken User Adoption

De kenmerken van succesvolle User Adoption omvatten:

 1. Bewustzijn: Gebruikers moeten zich bewust zijn van het nieuwe systeem of product en de voordelen die het biedt. Dit vereist effectieve communicatie en marketing.
 2. Begrip en training: Het is cruciaal dat gebruikers begrijpen hoe ze het nieuwe systeem of product moeten gebruiken. Adequate training en educatieve middelen zijn hierbij essentieel.
 3. Waargenomen nut: Gebruikers moeten het idee hebben dat het nieuwe systeem of product waarde toevoegt aan hun werk of leven. Dit omvat verbeteringen in efficiëntie, gebruiksgemak, en het vervullen van specifieke behoeften.
 4. Gebruiksgemak: Als een product of systeem eenvoudig te gebruiken is, is de kans groter dat het geadopteerd wordt. Gebruiksvriendelijkheid en een intuïtieve interface zijn hierbij sleutelfactoren.
 5. Ondersteuning en service: Goede ondersteuning, zoals klantenservice, technische hulp en regelmatige updates verhoogt de kans op succesvolle adoptie.
 6. Culturele aansluiting: Het product of systeem moet aansluiten bij de cultuur en de waarden van de organisatie of de individuele gebruikers.
 7. Feedback en verbetering: Het verzamelen van feedback van gebruikers en deze gebruiken om het product of systeem te verbeteren, is essentieel voor het bevorderen van langdurige adoptie.
 8. Promotie van successen: Het delen van succesverhalen en positieve resultaten kan anderen aanmoedigen het systeem of product ook te gaan gebruiken.
 9. Management ondersteuning: In organisatorische contexten is de steun van het management cruciaal voor het stimuleren van adoptie onder medewerkers.
 10. Voortdurende evaluatie en aanpassing: Het voortdurend evalueren van het gebruik en het aanpassen van strategieën om adoptie te bevorderen is belangrijk voor langdurig succes.

Deze kenmerken zijn belangrijk omdat ze niet alleen helpen bij de initiële adoptie van een product of systeem, maar ook bij het behouden van gebruikers op de lange termijn. Een goed begrip en implementatie van deze elementen kunnen het verschil maken tussen het succes en falen van een nieuw geïntroduceerd systeem of product.

Wat zijn de voordelen van een goede User Adoption?

Een goede user adoption brengt verschillende voordelen met zich mee voor een organisatie:

 1. Verhoogde productiviteit en efficiëntie: Wanneer gebruikers vertrouwd zijn met een nieuw systeem of technologie, kunnen ze deze effectiever gebruiken. Dit leidt tot verhoogde productiviteit en efficiëntie in hun werk.
 2. Betere benutting van investeringen: Een goede adoptie zorgt ervoor dat de investeringen in nieuwe technologieën of systemen maximaal worden benut. Dit is belangrijk voor het behalen van de verwachte return on investment (ROI).
 3. Minder weerstand tegen verandering: Goede user adoption strategieën omvatten vaak training en ondersteuning, wat helpt om weerstand tegen verandering bij gebruikers te verminderen.
 4. Verbeterde gebruikerstevredenheid: Als gebruikers zich comfortabel voelen met nieuwe systemen en begrijpen hoe ze deze moeten gebruiken, verbetert dit hun algemene tevredenheid en betrokkenheid.
 5. Vermindering van supportvragen: Goed getrainde en geadopteerde gebruikers zullen minder snel hulp nodig hebben, wat leidt tot een afname van supportaanvragen en een lagere belasting van helpdeskresources.
 6. Snellere realisatie van bedrijfsdoelen: Door snelle en effectieve adoptie kunnen organisaties sneller de voordelen van nieuwe technologieën realiseren, wat bijdraagt aan het bereiken van bedrijfsdoelen.
 7. Verbeterde innovatie: Wanneer gebruikers vertrouwd raken met nieuwe technologieën, kunnen ze deze op innovatieve manieren gebruiken die de organisatie ten goede kunnen komen.
 8. Betere datakwaliteit en -integriteit: Goede adoptie zorgt ervoor dat gebruikers systemen correct gebruiken, wat leidt tot betrouwbaardere en nauwkeurigere data.
 9. Sterkere bedrijfscultuur rond technologie en verandering: Het succesvol adopteren van nieuwe technologieën kan een cultuur van aanpassingsvermogen en continue verbetering in een organisatie bevorderen.
 10. Competitief voordeel: Organisaties die snel en effectief nieuwe technologieën adopteren, kunnen een voorsprong krijgen op concurrenten die langzamer zijn in het adoptieproces.

Een goede User Adoption is dus cruciaal voor het succes van nieuwe technologische implementaties in een organisatie en draagt bij aan zowel de operationele effectiviteit als de strategische doelstellingen.

Ormer ICT is jouw persoonlijke adoptiespecialist

Wij nemen jouw medewerkers mee door alle denkbare scenario’s, voorzien hen van waardevolle tips en tricks, en laten hen de gebruiksvriendelijkheid van de Modern Workplace ervaren, zodat ze efficiënter kunnen werken. Wij ondersteunen jou bij de communicatie vóór, tijdens en na de uitrol van Microsoft 365, met trainingssessies, een online-omgeving voor handleidingen, video-instructies en diverse vormen van voorlichting. Dit resulteert in de benodigde kennis en het vertrouwen om in een handomdraai het beste uit de Modern Workplace te halen. Zo wordt de systeemverandering geen louter proces, maar een daadwerkelijke verbetering – de ultieme manier om de productiviteit te vergroten.

User Adoption van Ormer ICT

Ormer ICT heeft de ervaring van vele adoptietrajecten. Door verschillende stappen te doorlopen, maken we de gebruikersadoptie van Microsoft een succes:

 • Betrekken van alle stakeholders
 • Vaststellen van de doelstellingen
 • Communiceren van de voordelen
 • Organiseren van lanceringsevenementen
 • Intensieve training van eindgebruiker
 • Evalueren en optimaliseren

Meer weten over User Adoption?

Benieuwd geraakt naar wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van User Adoption? Graag leren wij jou en jouw organisatie beter kennen. Voor alle IT-vraagstukken kunnen wij een oplossing bieden en jou daarover adviseren.

Stuur ons een bericht

Vijf redenen om te kiezen voor IT beheer van Ormer ICT

De zaken waar wij voor staan

Gebruikerstevredenheid

Jouw medewerkers zijn jouw kapitaal. Hun tevredenheid over de IT-dienstverlening is dan ook ons hoogste streven. Nog sterker: die tevredenheid garanderen wij. Gebruiker niet tevreden? Geld terug!

Uptime

Bij Ormer ICT gaan we voor niets minder dan perfectie. Onze harde garantie: jouw IT-systemen draaien altijd op volle kracht. En als we daar niet aan voldoen? Dan krijg je gewoon je geld terug. Dat is onze toewijding aan onze klanten.

Geen financiële verrassingen

Ormer ICT hanteert een helder beleid. Onze factuur is duidelijk en transparant.
Je betaalt een vaste prijs per gebruiker, per maand. Financiële zekerheid is bij ons geen uitzondering, maar de standaard.

Flexibel opzegbaar

Je kunt altijd flexibel op- en afschalen in het aantal gebruikers. Wij geloven in onze dienstverlening en gebruiken geen langlopende wurgcontracten.

Interesse in een samenwerking?

Neem contact met ons op

Benieuwd geraakt naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Graag leren wij jou en jouw organisatie beter kennen. Voor alle IT-vraagstukken kunnen wij een oplossing bieden en jou adviseren. De kans is groot dat wij onze ervaring al bij vergelijkbare organisaties binnen jouw branche of sector in de praktijk hebben mogen brengen. Bel, mail of app mij of mijn collega’s gerust.