Informatiebeveiliging van Ormer ICT

In de dynamische wereld van vandaag is het cruciaal om te begrijpen wat informatiebeveiliging inhoudt en hoe je als organisatie cybercriminelen een stap voor kunt blijven. Hackers opereren op hoog niveau, en het is van het grootste belang om proactieve maatregelen te nemen. Maar wat houdt informatiebeveiliging precies in? Wat zijn de voordelen? En welke technologieën kun je het beste inzetten om jouw informatie zo goed mogelijk te beveiligen? Je leest het op deze pagina.

Inhoudsopgave

 1. Wat is informatiebeveiliging?
 2. Wat zijn de voordelen van informatiebeveiliging?
 3. Welke beveiligingslagen worden gebruikt voor een goede informatiebeveiliging?
 4. Informatiebeveiliging van Ormer ICT
 5. Meer weten over de informatiebeveiliging?

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging is van cruciaal belang in een tijdperk waarin digitale gegevens een essentieel onderdeel zijn van organisaties, overheden en individuele levens. Informatiebeveiliging gaat over het beschermen van informatie tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging of verstoring. Informatiebeveiliging is een dynamisch veld dat voortdurend evolueert om nieuwe bedreigingen en uitdagingen het hoofd te bieden. Zo zochten we uit welke impact de komst van de cloud heeft op informatiebeveiliging. Het omvat zowel technische maatregelen (zoals firewalls, antivirusprogramma’s, en encryptie) als organisatorische maatregelen (zoals bewustwordingstrainingen, toegangsbeheer, en beleidsontwikkeling).

Kenmerken informatiebeveiliging

 1. Vertrouwelijkheid: Dit aspect zorgt ervoor dat informatie alleen toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Het gaat om het beschermen van gevoelige informatie tegen ongeoorloofde openbaring of inzage.
 2. Integriteit: Integriteit waarborgt de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie en de verwerkingsmethoden. Het betekent dat de informatie niet ongeautoriseerd gewijzigd of beschadigd kan worden.
 3. Beschikbaarheid: Dit kenmerk zorgt ervoor dat informatie en bijbehorende diensten beschikbaar zijn voor geautoriseerde gebruikers wanneer deze nodig zijn. Dit omvat maatregelen om te zorgen dat systemen betrouwbaar functioneren en dat ze na storingen snel weer hersteld kunnen worden.
 4. Authenticiteit: Authenticiteit biedt de zekerheid dat de informatie, transacties en communicatie daadwerkelijk afkomstig zijn van de geclaimde bron. Dit omvat vaak identificatie- en authenticatiecontroles.
 5. Non-repudiatie: Dit principe voorkomt dat een individu of entiteit de geldigheid van een uitgevoerde transactie of communicatie kan ontkennen. Dit wordt vaak bereikt door middel van digitale handtekeningen en audit trails.
 6. Accountability (verantwoordingsplicht): Dit zorgt ervoor dat de acties van een individu of entiteit kunnen worden getraceerd naar die persoon of entiteit, waardoor ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun acties.
 7. Risicobeheer: Dit betreft het identificeren, beoordelen en prioriteren van risico’s, gevolgd door gecoördineerde en economisch verantwoorde toepassing van middelen om de impact van ongewenste gebeurtenissen te minimaliseren of te beheersen.
 8. Beveiligingsbeleid: Een duidelijk gedefinieerd beveiligingsbeleid dat richtlijnen en procedures voor de bescherming van informatie bevat, is cruciaal. Dit beleid moet regelmatig worden bijgewerkt en gecommuniceerd aan alle betrokkenen

Wat zijn de voordelen van informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging heeft verschillende voordelen. Hieronder de belangrijkste voordelen:

 • Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot gevoelige informatie.
 • Informatie is accuraat en ongewijzigd.
 • Informatie is beschikbaar wanneer dit nodig is.
 • Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot systemen en gegevens.

Nog meer voordelen van informatiebeveiliging zijn:

 1. Bescherming van vertrouwelijke gegevens: Eén van de meest cruciale aspecten van informatiebeveiliging is het beschermen van vertrouwelijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en datalekken, zoals hierboven staat beschreven. Dit kan gaan om persoonlijke gegevens van klanten, bedrijfsgeheimen, financiële informatie, enz.
 2. Voorkomen van datalekken en cyberaanvallen: Sterke informatiebeveiligingsmaatregelen kunnen helpen bij het voorkomen van datalekken en cyberaanvallen zoals ransomware, phishing en andere soorten malware. Dit helpt niet alleen bij het beschermen van gegevens, maar ook bij het handhaven van het vertrouwen van klanten en partners.
 3. Compliance en regelgeving: Veel industrieën hebben specifieke regelgeving en standaarden op het gebied van dataprivacy en -beveiliging, zoals de GDPR in de Europese Unie. Goede informatiebeveiliging zorgt ervoor dat een organisatie voldoet aan deze wettelijke vereisten.
 4. Behoud van reputatie: Een datalek of beveiligingsincident kan ernstige reputatieschade veroorzaken. Door effectieve informatiebeveiliging kunnen organisaties hun reputatie beschermen en het vertrouwen van klanten en stakeholders behouden.
 5. Continuïteit van de bedrijfsvoering: Informatiebeveiliging helpt bij het waarborgen van de continuïteit van bedrijfsprocessen. In het geval van een aanval of systeemuitval kunnen beveiligingsmaatregelen zoals back-ups en disaster recovery-plannen helpen om de bedrijfsvoering snel te herstellen.
 6. Voorkomen van financiële verliezen: Cyberaanvallen en datalekken kunnen leiden tot directe financiële verliezen door boetes, compensatie-eisen, en herstelkosten. Een robuust beveiligingssysteem kan dergelijke kosten voorkomen of minimaliseren.
 7. Intellectueel eigendom beschermen: Voor organisaties die afhankelijk zijn van intellectueel eigendom (zoals patenten, auteursrechten, handelsgeheimen), is informatiebeveiliging essentieel om deze waardevolle activa te beschermen tegen diefstal of kopie.
 8. Vertrouwen van stakeholders: Effectieve informatiebeveiliging versterkt het vertrouwen van investeerders, partners, klanten en werknemers in de manier waarop een organisatie omgaat met gevoelige informatie.

Samengevat draagt informatiebeveiliging bij aan de algemene veerkracht en betrouwbaarheid van een organisatie in het digitale tijdperk.

Welke beveiligingslagen worden gebruikt voor een goede informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging gaat verder dan alleen het installeren van antivirusprogramma’s. Het vereist meerdere beveiligingslagen in en rondom de IT-infrastructuur en apparatuur, met zowel technische als organisatorische maatregelen. Denk hierbij aan:

 • Meervoudige authenticatie, data-encryptie
 • Regelmatige updates van applicaties en besturingssystemen
 • Awareness- en gebruikerstrainingen
 • Het implementeren van een effectief Information Security Management System (ISMS)

Voor een effectieve informatiebeveiliging is het belangrijk om meerdere beveiligingslagen te implementeren, een benadering die vaak wordt aangeduid als “defense in depth”. Dit concept houdt in dat meerdere verdedigingsmechanismen worden gelaagd om de beveiliging te versterken. De essentiële beveiligingslagen omvatten:

 1. Fysieke beveiliging: Bescherming van de fysieke locaties waar informatie wordt opgeslagen en verwerkt, zoals datacentra, kantoren en netwerkapparatuur. Dit omvat toegangscontrole, bewakingscamera’s, en sloten.
 2. Netwerkbeveiliging: Beveiliging van netwerkbronnen tegen ongeautoriseerde toegang en aanvallen. Dit omvat firewalls, intrusion detection systems (IDS), intrusion prevention systems (IPS), en beveiliging van draadloze netwerken.
 3. Endpointbeveiliging: Bescherming van eindgebruikerstoestellen zoals computers, mobiele apparaten en servers. Dit omvat antivirussoftware, anti-malware, en regelmatige patching/updaten van software.
 4. Applicatiebeveiliging: Beveiliging van de software en applicaties die worden gebruikt. Dit omvat veilige codeerpraktijken, regelmatige security audits, en toepassing van security patches.
 5. Gegevensbeveiliging: Bescherming van de data zelf, zowel in rust als in transit. Dit omvat encryptie, sterke authenticatiemechanismen, en toegangscontrolebeleid.
 6. Identiteits- en toegangsbeheer (IAM): Beheer van gebruikersidentiteiten en hun toegangsrechten tot informatie en bronnen. Dit omvat multifactorauthenticatie, rolgebaseerde toegangscontrole, en gebruikersaccountbeheer.
 7. Beleid en Procedures: Ontwikkelen en handhaven van beveiligingsbeleid en -procedures die de organisatie en haar medewerkers richtlijnen bieden voor het veilig omgaan met informatie.
 8. Bewustwording en Training: Educatie van werknemers over de risico’s en beste praktijken van informatiebeveiliging is cruciaal om menselijke fouten en nalatigheid te verminderen.
 9. Incident Respons en Herstel: Vermogen om snel en effectief te reageren op beveiligingsincidenten en om systemen en data te herstellen na een inbreuk.
 10. Regelmatige audits en beoordelingen: Periodieke controle en beoordeling van de beveiligingsmaatregelen om zeker te stellen dat ze nog steeds effectief zijn en up-to-date met de nieuwste dreigingen.

Door deze gelaagde aanpak te hanteren, kan een organisatie de risico’s van datalekken en cyberaanvallen aanzienlijk verminderen en een sterke beveiligingshouding handhaven.

Informatiebeveiliging van Ormer ICT

Ormer ICT biedt naast continue monitoring een breed scala aan diensten, waaronder:

 • Multi-Factor Authentication
 • Scheiding van rechten en rollen
 • Identity and Access Management
 • Awareness- en gebruikerstrainingen
 • Gebruik wachtwoordkluis/unieke wachtwoorden
 • Geautomatiseerde monitoring van verdacht gedrag

Ormer ICT is dé specialist in cybersecurity

Informatiebeveiliging gaat verder dan alleen het installeren van antivirusprogramma’s. Het vereist meerdere beveiligingslagen in en rondom de IT-infrastructuur en apparatuur, met zowel technische als organisatorische maatregelen. Denk hierbij aan meervoudige authenticatie, data-encryptie, regelmatige updates van applicaties en besturingssystemen, awareness- en gebruikerstrainingen, en het implementeren van een effectief Information Security Management System (ISMS). In onze blog leggen we uit hoe IT beheer en informatiebeveiliging hand in hand gaan.

Ormer ICT, met ISO9001 en ISO/IEC27001 certificering, hanteert het principe van zero trust. Dit betekent dat we alle noodzakelijke beveiligingslagen toepassen om ongeoorloofde toegang tot data te voorkomen, enkel voor geautoriseerde personen en apparaten. Naast het beschermen van data leggen we ook de nadruk op de beveiliging van de digitale identiteit van gebruikers. Met een combinatie van maatregelen genieten al jouw medewerkers optimale bescherming.

Meer weten over de informatiebeveiliging?

Je kunt met een gerust hart jouw informatiebeveiliging uitbesteden aan Ormer ICT. We nemen de tijd om uw organisatie te begrijpen door een gedegen inventarisatie van de IT-omgeving te maken, waardoor we toekomstgericht kunnen samenwerken. Zo garanderen we de perfecte IT-beleving met tevreden gebruikers, flexibele op- en afschaling, en een uptime van 100%. Bij Ormer ICT betaal je een vast bedrag per maand. Hieronder vind je een overzicht van alle diensten die Ormer ICT aanbiedt. Kies voor maximale beveiliging en gemoedsrust met Ormer ICT als jouw partner in informatiebeveiliging.

Neem contact met ons op

Vijf redenen om te kiezen voor IT beheer van Ormer ICT

De zaken waar wij voor staan

Gebruikerstevredenheid

Jouw medewerkers zijn jouw kapitaal. Hun tevredenheid over de IT-dienstverlening is dan ook ons hoogste streven. Nog sterker: die tevredenheid garanderen wij. Gebruiker niet tevreden? Geld terug!

Uptime

Bij Ormer ICT gaan we voor niets minder dan perfectie. Onze harde garantie: jouw IT-systemen draaien altijd op volle kracht. En als we daar niet aan voldoen? Dan krijg je gewoon je geld terug. Dat is onze toewijding aan onze klanten.

Geen financiële verrassingen

Ormer ICT hanteert een helder beleid. Onze factuur is duidelijk en transparant.
Je betaalt een vaste prijs per gebruiker, per maand. Financiële zekerheid is bij ons geen uitzondering, maar de standaard.

Vanzelfsprekend veilig

Ormer ICT is ISO9001 en ISO/IEC27001 gecertificeerd. Wij hebben een dedicated en gecertificeerde Chief Information & Security Officer tot de beschikking voor al onze klanten.

Flexibel opzegbaar

Je kunt altijd flexibel op- en afschalen in het aantal gebruikers. Wij geloven in onze dienstverlening en gebruiken geen langlopende wurgcontracten.

Interesse in een samenwerking?

Neem contact met ons op

Benieuwd geraakt naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Graag leren wij jou en jouw organisatie beter kennen. Voor alle IT-vraagstukken kunnen wij een oplossing bieden en jou adviseren. De kans is groot dat wij onze ervaring al bij vergelijkbare organisaties binnen jouw branche of sector in de praktijk hebben mogen brengen. Bel, mail of app mij of mijn collega’s gerust.