Vacature

Senior Software Engineer

 • Apeldoorn
 • 12 maanden (+ optie verlenging)
 • 40u
 • 10-10-2022

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Software Engineer.

Standplaats: Apeldoorn
Startdatum: 10-10-2022
Einddatum: 09-10-2023
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Uren per week: 32-40


Taken

 • Sparren over ontwerpkeuzes / toekomstbestendige oplossingen;
 • Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling);
 • Actief ontwikkelen aan de verschillende software componenten;
 • Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten;
 • Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren;
 • Borgen dat alle losse componenten goed met elkaar integreren.
 • Deelnemen in de Java community.


Het Stelselcatalogus Omgevingswet team is op zoek naar een Senior Software Engineer.
Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). Ze zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving. De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. De Stelselcatalogus Omgevingswet is het online naslagwerk voor begrippen, definities, waardelijsten, werkzaamheden en informatieproducten over de Omgevingswet. Iedereen kan de gegevens opvragen via de website of via de API. Alle overheden kunnen zo dezelfde begrippen gebruiken.


Belangrijkste technieken, methoden en tools:

 • Java 11;
 • Spring Boot;
 • Linked Data;
 • RabbitMQ;
 • PostgreSQL;
 • OpenAPI;
 • Container technologie (Docker, Kubernetes, Cloud);
 • CI/CD tooling (Git, Jenkins, Maven)
 • Monitoring tooling (Prometheus, Grafana);
 • Issue tracking (Jira).
 • Scrum;
 • SAFe Agile.


Opdrachtomschrijving
Als software engineer werk je mee aan de doorontwikkeling van de Stelselcatalogus DSO. Je draagt bij aan het ontwikkelen van API’s en het optimaliseren van informatiestromen in de applicatie door middel van Linked Data. Je werkt in een DevOps team, wat betekent dat je ook bijdraagt aan het beheer en de bewaking van de diensten waar je team voor verantwoordelijk is.Verantwoordelijkheden

 • Software ontwikkeling voor Stelselcatalogus-componenten;
 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden;
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
 • Deelnemen aan de SAFe/Agile Program Increment events van het DSO-programma.


Eisen

 • Je bent inzetbaar vanaf 10-10-2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 09-10-2023 voor 32-40 uur per week.
 • Je voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Java ontwikkeling.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met API ontwikkeling.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met container technologie.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met minimaal het merendeel van de hierboven genoemde technieken, methoden en tools (zie opdrachtomschrijving).
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
 • Kennis van en ervaring met Linked Data is een pré.
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.


Wensen

 • Je beschrijft jouw kennis van en ervaring met API-ontwikkeling, Linked Data en integratie met externe systemen (max 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je beschrijft jouw ervaring met grote (overheids-) projecten, werken aan ICT-ketens met meerdere organisaties en uw eventuele ervaring met de Omgevingswet den de daarbij horende standaarden (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).


Interesse? Reageer dan snel met een motivatie en relevant Nederlands CV!


Solliciteer nu

 • Persoonsgegevens

 • Contactgegevens

 • Motivatie

 • Bijlage

Sollicitatie procedure

 • Solliciteer op een vacature
 • Persoonlijke kennismaking met Ormer ICT
 • Start met je nieuwe uitdaging

Toch op zoek naar iets anders?

Bekijk andere vacatures