Vacature

Senior Data Consultant Continuïteit

 • Apeldoorn / In Overleg
 • 12 maanden (+ optie verlenging)
 • 36u
 • 01-11-2021

Het kadaster zoekt een Senior Data Consultant continuïteit.

Het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Voor een data verwerkende organisatie is de integriteit, beschikbaarheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van die data heel erg belangrijk of zelfs van cruciaal belang om de continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen. Om deze essentiële randvoorwaarden te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om continu te kijken welke bedreigingen op deze aspecten optreden. Zo zien we bijvoorbeeld op het gebied van cyberdreigingen de gevallen van ransomware toenemen. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals totale onbeschikbaarheid van data en daarmee de diensten die het Kadaster levert. Met andere woorden: de dreigingen zijn continu aan verandering onderhevig en bijbehorende mitigerende maatregelen moeten daarmee ook continu veranderen. Dit betreft niet alleen de maatregelen zelf, maar ook het vaststellen van de werking en de effectiviteit daarvan.

Binnen het Kadaster is het continuïteitsrisico een belangrijk onderwerp. Het Kadaster werkt continu aan het verbeteren van de continuïteit en het beperken van nieuwe dreigingen die zich voordoen. Om de verbeteringen te concretiseren is het programma continuïteit gestart. Dit programma heeft als doel om zorg te dragen dat de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd. Binnen dit programma worden een aantal deelprojecten uitgevoerd. Binnen deze deeltrajecten is het van belang om te analyseren welke datastromen er zijn en hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn.

Opdrachtomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en in kaart brengen hoe de datastromen tussen de verschillende diensten lopen, de onderlinge afhankelijkheden en hoe de functionele datastromen zich verhouden tot technische datasets. Je brengt dit op een gestructureerde wijze in kaart en legt dat vast op een zodanige manier dat deze kennis/kunde overgedragen kan worden aan de staande lijn organisatie. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de programmamanager continuïteit en werkt inhoudelijk samen met de business architect continuïteit, consultant continuïteit van IT en alle productowners.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

• Het beschrijven van de functionele en technische data stromen.

• Het in kaart brengen van de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van deze data stromen.

• Het ontwerpen en onderhouden van de processen om de gevonden informatie te onderhouden.

• Het onderwerp continuïteit actief uitdragen in de organisatie (“het levend houden”).

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren over aspecten op het gebied van continuïteit.

• Het overdragen van kennis en kunde.

Eisen

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding;

• Aantoonbare kennis van data analyse en in kaart brengen data stromen

• Minimaal 2 jaar ervaring met het implementeren van data gerelateerde processen

• Minimaal 3 jaarervaring met standaarden en best practices, zoals BIO en ISO 27001/2

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

• Minimaal 3 jaar ervaring met het implementeren van nieuwe diensten en processen (bv applicaties)

Competenties:

• Je bent resultaat- en klantgericht, organisatiesensitief;

• Je bent geen IT’er maar hebt wel IT affiniteit, je spreekt met name de taal van de business;

• Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen;

• Je werkt zelfstandig en bent self-starting;

• Je bent initiatiefrijk en kunt indien nodig snel handelen;

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en weet van aanpakken;

• Je bent doortastend en kunt goed in teamverband werken;

• Je bent proactief en stressbestendig;

Interesse? Kom maar op met je CV en motivatie. Als we besluiten dat we je in de procedure meenemen, ontvang je een lijst met vragen waarin je competenties, en eisen mag toelichten.

Solliciteer nu

 • Persoonsgegevens

 • Contactgegevens

 • Motivatie

 • Bijlage

Sollicitatie procedure

 • Solliciteer op een vacature
 • Persoonlijke kennismaking met Ormer ICT
 • Start met je nieuwe uitdaging

Toch op zoek naar iets anders?

Bekijk andere vacatures