Vacature

QA Architect

 • Schiedam
 • 7 maanden (+ optie verlenging)
 • 16u
 • 01-11-2021

Voor een eindklant in Schiedam ben ik op zoek naar een QA Architect voor let op: 14-16 uur gemiddeld per week. Heb jij interesse? Lees snel verder!

Startdatum: 01-11-2021
Einddatum: 31-05-2022
Aantal uur: 14-16 uur per week (max. 400 totaal gedurende opdracht)
Optie tot verlengen: ja

Taakbeschrijving 
Voor deze opdracht zien wij de volgende drie onderdelen met daarachter een indicatieve verdeling:.
1. Ondersteuning bij het opzetten van de doelarchitectuur (60%)
2. Ondersteuning (basis) transitie naar Microsoft 365 (30%)
3. Ondersteuning technische architectuur Automatisering (10%)

Ondersteuning doelarchitectuur
DCMR heeft de enterprise architectuur beschreven (de IST) en is recent gestart met een traject voor het opstellen van de doelarchitectuur (de SOLL, met een scope van ca 4 jaar). DCMR is hier niet ervaren in en zoekt externe ondersteuning om het proces te begeleiden. Daarnaast zijn we ook nieuwsgierig naar externe invloeden. In een traject van ongeveer een half jaar wil DCMR vanuit een architectuurvisie, opgesteld samen met het management, de 4 samenhangende lagen van de architectuur beschrijven voor de toekomst. We zoeken voor dit onderdeel een consultant die in nauwe samenwerking met de enterprise architect DCMR helpt de doelarchitectuur, een visie op de toekomst, op te stellen.

De taken voor de consultant zien wij als volgt
• Ondersteunen bij het stellen van kaders voor het opstellen van de doelarchitectuur (de “Do’s” en Don’ts”; speelruimte proces);
• Mee helpen bepalen van het einddoel van de doelarchitectuur (vraagarticulatie opstellen);
• Sturen op het proces om tot de doelarchitectuur te komen(efficiëntie en effectiviteit van het proces)
• Leveren van templates of methode (templates/methode voor proces en presentatie van eindproduct);
• Begeleiden bij opzetten workshops (sturen in voorbereiding; participatie sessies architectuurvisie)
• Sturen op de samenhang van de deelproducten tot een volledige doelarchitectuur (kwaliteit van het eindproduct beoordelen)

Het eindproduct van dit onderdeel is de doelarchitectuur. Een product waarin de SOLL is beschreven en samen met de IST-situatie als basis fungeert voor een FIT/GAP-analyse en transitieplan. De FIT/GAP-analyse en transitieplan maken geen onderdeel uit van de opdracht.

Ondersteuning (basis) transitie MS365
DCMR is in transitie richting een brede inzet van MS365. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van E5(+) licenties, afgenomen via het contract van de VNG. Voor het goed benutten van deze licentie worden de Microsoft componenten centraal gepositioneerd binnen de infrastructuur. Aan deze centrale positionering zijn een aantal strategische keuzes gekoppeld, welke (groten)deels meegenomen zullen worden binnen de doelarchitectuur (hiervoor is een eerste ruime visie gepresenteerd). Daarnaast zoekt DCMR een partner voor de implementatie en zal de governance rondom MS365 opgesteld moeten worden. Hiervoor is DCMR bezig met de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan MS Teams, OneDrive, etc. als basiscomponenten van de KA (kantoorautomatisering) binnen DCMR.

We zoeken voor dit onderdeel een partner die de projectleider MS365 ondersteunt bij het richten van de technische componenten van MS365. Het blijft beperkt tot de basis functionaliteit in relatie tot de mogelijke doelarchitectuur (hierdoor valt het inrichten van de applicatie hier niet onder). Aansluitend vragen we ondersteuning bij de aanbesteding en het opstellen van kaders voor de governance, zodat dit in lijn blijft met de beoogde doelarchitectuur.

De taken voor de consultant zien wij als volgt:
• Begeleiden bij de transitie richting centrale positie MS365 (vanuit de eerste visie)
• Meedenken over het faciliteren van de KA en in beheer nemen hiervan, gekoppeld aan de infrastructurele keuze die volgt uit de doelarchitectuur
• Meedenken bij de centralisering van de Azure AD als voorloper op een toekomstige inrichting van een centrale IAM component (waarschijnlijk anders dan AzureAD). Hierbij wordt met een IAM bril naar de AzureAD gekeken.
• Ondersteuning bij aanbesteding voor implementatie- en beheerpartij MS365
• Ondersteuning bij opstellen van de kaders voor de governance MS365

Ondersteuning technisch architectuur
DCMR start een werving voor een Technisch Architect. De Technisch Architect treedt op als architect binnen projecten. Daarnaast gaat hij, gekoppeld aan de businessvraag, de technische infrastructuur beschrijven en helpen vorm geven. De Technisch Architect werkt hierbij nauw samen met de Enterprise Architect. 

We zoeken voor dit onderdeel een consultant die het team Automatisering ondersteunt bij keuzes op vraagstukken binnen de technische architectuur, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gevraagd op de beoogde doelarchitectuur.

De taken voor de externe architect zien wij als volgt:
• Meedenken bij invulling technische vraagstukken (beperkte rol technisch architect zolang de functie nog niet is ingevuld) gekoppeld aan MS365 en doelarchitectuur
• Beperkte invulling van de rol technisch architect (als ondersteuning van systeembeheer) zolang de functie nog niet is ingevuld
• De keuzes die gemaakt worden moeten de doelarchitectuur (gaan) ondersteunen
• De keuzes die gemaakt worden moeten de doorontwikkeling van MS365 ondersteunen
• Ondersteuning / liaison van technisch architect in relatie tot MS365 en doelarchitectuur

Aanvullende note
DCMR realiseert zich terdege dat de uitvraag als te breed kan worden beschouwd voor één specialist. Als blijkt in de uitvoering van de opdracht dat de opdrachtomschrijving té breed is, treden Opdrachtnemer en DCMR hierover in overleg.

Profiel/eisen
• Een technische achtergrond met brede en actuele kennis van ontwikkelingen op IT gebied
• Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van enterprise architectuur / doel architectuur
• Je hebt ruime kennis van en ervaring met MS 365
• Je hebt een afgeronde HBO / WO opleiding
• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wensen
• Ervaring met een dergelijke opdracht bij de Nederlandse overheid

Competenties
• Kaderstellend
• Sturend
• Kennisdeling
• Resultaatgericht

Sluit jouw profiel en kennis goed aan op bovenstaand profiel en heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan je actuele cv, indicatietarief en beschikbaarheidsdatum naar C.Grieken@ormer.nl of bel 06-13828791.

Solliciteer nu

 • Persoonsgegevens

 • Contactgegevens

 • Motivatie

 • Bijlage

Sollicitatie procedure

 • Solliciteer op een vacature
 • Persoonlijke kennismaking met Ormer ICT
 • Start met je nieuwe uitdaging

Toch op zoek naar iets anders?

Bekijk andere vacatures