Vacature

Project Management Officer

 • Apeldoorn
 • 12 maanden (+ optie verlenging)
 • 12u
 • 01-09-2022

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Project Management Office. 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Opdrachtomschrijving:

Een PMO is een onmisbare schakel in het succes van complexe projecten en programma’s. De PMO ondersteunt de interne project/programma organisatie, om optimaal te kunnen sturen en grip te krijgen en te houden. Hierdoor heeft de projectmanager tijd en handen vrij om zich te richten op de externe omgeving en het bijbehorende stakeholdersmanagement. Een belangrijke taak van een PMO is om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Dat maakt het dé plek voor inzicht en overzicht. Met de juiste knowhow, tooling, templates en technieken, houdt de PMO de projectorganisatie op koers, zodat de organisatie de meest complexe projecten en programma’s gestructureerd kan sturen, ondersteunen en beheersen.

Een PMO kan worden ingezet op onderdelen als het opstellen van rapportages, bijhouden van het projectdossier, configuratiemanagement, bijhouden van diverse registraties (o.a. risicolog, issuelog). Hierbij wordt een eenduidige manier van werken gehanteerd waardoor efficiëntie bereikt wordt doordat o.a. dezelfde taal gesproken wordt (referentiekader).

Opdrachtomschrijving specifiek

Het programma “3D basismodel fysieke leefomgeving” beoogt het realiseren van het 3D-deel van het datafundament in het kader van de investeringsaanvraag voor data-gedreven volkshuisvesting- en ruimtelijk beleid binnen de kaders van de WAU initiatieven. De voorgestelde informatiebasis voor datagedreven volkshuisvesting en ruimtelijke ordening beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een 3D-basismodel van de fysieke leefomgeving
 2. Federatieve verrijking van het 3D-basismodel
 3. Het ondersteunen bij het gebruik van de informatiebasis

Uitvoering ligt deels bij ketenpartners van het Kadaster, welke tevens zijn betrokken bij de realisatie.

Ook zullen deze partners in de governance een prominente rol hebben. Een deel wordt uitgevoerd door leveranciers en leden van Geobusiness .

Samenwerking met de laatst genoemde partijen is essentieel voor het realiseren van de geschetste resultaten maar ook zeker om gebruik te maken van hun kennis- en ontwikkelkracht. Andere overheden (inclusief publieke) uitvoerders zijn belangrijke afnemers van het 3D-basis data.

Deze partijen dienen een afnemers- en gebruikersrol te krijgen. Naast de reguliere taken op het gebied van ondersteuning van het projectmanagement vormt de financiële verantwoording een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de PMO-er.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een Project Management Officer zijn:

 • Ondersteunen bij het bewaken van de voortgang van projecten en het tijdig signaleren van onverhoopte afwijkingen en waar mogelijk voorzien van oplossingen;
 • Het mede opzetten, realiseren en beheren van adequate documentatie/rapportages van de projecten;
 • Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures;
 • Assisteren van de projectmanager bij de werkzaamheden ten behoeve van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën);
 • Verzorgen en verbeteren van de communicatie naar portfolio-, programma- en projectleden en overige stakeholders;
 • Het begeleiden en ondersteunen van de projectmanager, waaronder het waar nodig oppakken van secretariële en organisatorische taken;
 • Als PMO maak je functioneel deel uit van het Projectteam. Je legt verantwoording af aan de projectmanager.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Het organiseren van vergaderingen, meetings en opleidingen;
 • Verslaglegging project en/of stuurgroep overleggen;
 • Financiële verantwoording van de programmabudgetten;
 • Opzet communicatie berichten;
 • Voorbereiden van maandrapportages;
 • Achterhalen status van uitgezette activiteiten;
 • Beheer projecten in het projectmanagementprogramma Principal Toolbox.

Eisen

 • Je bent inzetbaar vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 voor 12 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee maal zes maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.
 • Je voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als PMO.
 • Aantoonbare relevante PMO ervaring binnen een multiproject-omgeving.
 • Aantoonbare relevante kennis van – en ervaring met projectadministraties en projectfinanciën c.q. – control.
 • P3O foundation -, IPMA-PMO – en/of IPMA-D certificaat, dan wel een soortgelijk certificaat.
 • Ervaring met Agile projectaanpak (mindset en methodieken zoals Scrum en Kanban, PTB en Jira).

Competenties 

 • Open
 • Mensgericht
 • Stressbestendig
 • Resultaatgericht
 • Plannen en Organiseren
 • Flexibel
 • Pragmatisch
 • Realistisch
 • Je bent een teamspeler, initiatiefrijk, kunt goed beïnvloeden;
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een goede schrijfvaardigheid;
 • Je creëert op een natuurlijke manier draagvlak.

Wensen

 • Je toont duidelijk aan (in max 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van een PMO-functie bij de overheid dan wel ZBO.
 • Je hebt aantoonbare kennis van Cloud en IT (globaal).
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Prince 2 Foundation.

Standplaats: Apeldoorn
Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 31-08-2023
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Uren per week: 12

Interesse? Solliciteer dan snel met jouw motivatie en relevant Nederlands CV!

Solliciteer nu

 • Persoonsgegevens

 • Contactgegevens

 • Motivatie

 • Bijlage

Sollicitatie procedure

 • Solliciteer op een vacature
 • Persoonlijke kennismaking met Ormer ICT
 • Start met je nieuwe uitdaging

Toch op zoek naar iets anders?

Bekijk andere vacatures