Vacatures

Solution Architect

Werklocatie

Odijk

Intro


Ormer ICT zoekt een Solution Architect

Standplaats Odijk

Startdatum 04-02-2019

Einddatum 31-12-2019

Optie tot verlenging 12 maanden

Uren per week 36

Sluitingsdatum: 13-12-2018 voor 12.00 uur

Opdracht omschrijving

De gezochte ICT Solution Architect vervult zowel een architectenrol als een ontwerpersrol binnen het Programma Dienstverlening Partners (DP) dat de ICT dienstverlening voor de Vreemdelingenketen verzorgd. De opdracht is om in samenspraak met klant, projectmanagers, ontwikkelaars en beheerders innovatieve ICT oplossingen (middle ware en infrastructuur) voor te stellen en te ontwerpen zoveel mogelijk op basis van de bouwblokken die Dienst-ICT beschikbaar stelt. Je geeft vorm aan een applicatie- en ICT infrastructuur voor een specifieke dienstomgeving binnen de kaders van de organisatie. De architect analyseert ontwikkelingen in centrale IT-diensten voor de Vreemdelingenketen en verwerkt die in software- en ICT-architecturen en ontwerpen. Je helpt mee bij het opstellen van technology roadmaps. Je maakt Technische Detail Ontwerpen op basis van input uit ons team en ICT-productmanagers, verantwoordelijk voor standaard ICT bouwblokken, elders in de organisatie.

Doelstelling

Productiehuis

Iedere dag het politiewerk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele politiecollega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment bieden. 'Up-to-date 'zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden.

Snel en wendbaar vernieuwen is het credo, wat ook het uitgangspunt is van het Productiehuis. Het Productiehuis is een programma waarin de diensten IM en ICT samen met de operatie bouwen aan een betrouwbare en flexibele informatievoorziening voor de politie. Hierdoor komt 'blauw' (de operationele politiemedewerker) aan het stuur en wordt ICT van de collega's waarvoor het bedoeld is. Het bouwen gebeurt in multidisciplinaire DevOps-teams die gekoppeld zijn aan een cluster. Tientallen applicaties worden op deze manier beheerd, verbeterd en vernieuwd.

Sector ICT Ondersteuning

De Sector ICT Ondersteuning zorgt dat de dat de Dienst ICT aantoonbaar compliant en toekomstbestendig informatievoorziening levert. ICT-Ondersteuning bestaat uit de teams Technische Architectuur, Veiligheid- & Continuïteitsmanagement, ICT Procesondersteuning, Leveranciersmanagement en Tactische Exploitatie. Deze teams stellen zichzelf ten doel de afnemers en stakeholders te kennen en bekend te zijn als autoriteit. Zij kennen de dienstverlening aan de afnemers, brengen die actief en tijdig naar de afnemers en verbeteren die continu. Daarbij acteren zij vanuit het belang van de keten. Goed is goed genoeg. De inrichting van deze teams is adequaat en aangepast aan veranderende behoeftes van de organisatie.

Team Technische Architectuur

Binnen de dienst ICT bewaken, toetsen en borgen de architecten van het Team Technische Architectuur (TTA) de kwaliteit van de technische architectuur bij de realisatie van initiatieven. Architecten zijn ook verantwoordelijk voor het (proactief) uitwerken van architectuur- en ontwerp richtlijnen ten behoeve en als onderdeel van de DevOps/scrumteams/projecten. Dit geldt voor zowel functionele als technologische wijzigingen.

De inzet van de architect is vooral bedoeld om in het ritme van de operationele teams mee te helpen bij het vinden van een passende oplossingsrichting, die in lijn is met de geldende referentiearchitectuur. Daarbij wordt opgemerkt dat de afhankelijkheid van de teams met de architectuurfunctie continu tot een minimum moet worden beperkt.

Het gaat hier om software en infrastructuur architectuur met aandacht voor informatiebeveiliging, herbruikbaarheid, schaalbaarheid, samenhang, integratie en standaardisering, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij de teams of de projecten ligt.

Domeinen en architectuur

Het productiehuis is momenteel ingedeeld in zeven domeinen. Voor elk domein is een domeinarchitect beschikbaar die met de andere domein-architecten verantwoordelijk is voor het geheel van software architecturen en de afstemming met de domeinarchitecten die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur. Domeinarchitecten worden bijgestaan door een team van solution architecten in wisselende samenstelling.

Verantwoordelijkheden

Resultaat verantwoordelijk ten aanzien van de doelen.

Vakmatige taken

Ontwikkelen, onderhouden en borgen binnen de kaders gesteld door de Domein architect.

Opstellen van acceptatiecriteria voor de applicatie- en infrastructuur componenten ten behoeve van programma’s en projecten

Bewaken van het architectuurproces en het onderhouden van het digitale Handboek Technische Architectuur.

Opstellen en onderhouden van de technische projectstartarchitectuur ten behoeve van programma’s en projecten en toezien op de naleving hiervan

Opstellen en onderhouden van ICT blauwdrukken voor bestaande en nieuwe ICT componenten

Begeleiden bij ontwikkelen van Globaal Technisch Ontwerp of Detail Technisch Ontwerp (GTO/DTO) op basis van nieuwe ICT blauwdrukken

Communiceren over en laten vaststellen van gewijzigde nieuwe ICT blauwdrukken

Proactief toezien dat ICT blauwdrukken correct worden toegepast

Vertalen van de stand van technologie in de markt en de status van de technologie in de rekencentra naar een referentiearchitectuur en blauwdrukken (kaders, functionaliteit en koppelvlakken)

Verkennen technologie en vertalen van ontwikkelingen in de markt en ketenpartners naar het werkveld van de politie

Opstellen planning voor de oplevering van de belangrijkste infrastructurele componenten en duiding van de belangrijkste issues

Adequaat toezien op naleving en het rapporteren van afwijkingen aan het management van de Dienst ICT

Opstellen functionele uitvraag ICT verwerving en ondersteunen van het selectieproces

Opstellen van de roadmap voor een bepaalde oplossing en het borgen van de samenhang van de (deel)architecturen voor applicaties en infrastructuur

Bijdragen aan advisering management Dienst ICT op complexe vraagstukken op de raakvlakken van de ICT, kosten, processen en risico’s

Contacten

Als ICT Solution Architect wordt contact onderhouden en afstemming verzorgd met:

Projectleiding en dienstverantwoordelijke binnen het Programma Dienstverlening Partners (DP).

Externe contacten met ketenpartners en Min.JenV/DRM voor wat betreft keten- en procesontwikkelingen in de Vreemdelingenketen

Business en IV architect van DGVz/DRM

Specialisten uit het DevOps team

Collega architecten en ICT Productmanager

Teamleden Back Office

Opleiding

HBO werk- en denkniveau bij voorkeur op basis van een opleiding Informatica of Technische Bedrijfskunde.

Werkervaring

Minimaal 5 jaar relevante ervaring in het vakgebied

Kennis van en ervaring met design-patterns en architecture patterns

Ervaring als software architect in grote organisaties

Ervaring met agile ontwikkelmethodieken

Kennis van en ervaring met het beheer van infrastructuur of software applicaties

Kennis van en ervaring met het opstellen van architectuurdocumentatie

Kennis/ervaring met visualiseren en storytelling van complexe modellen en vraagstukken

Kennis/ervaring met beveiligingsaspecten m.b.t. softwarearchitectuur

Contactinformatie

Plony Baas 010-5911021

Terug E-mail een vriend Solliciteren

Ormer ICT is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op onze website.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het verzamelen en analyseren van web statistieken. U geeft, door op 'Ja, accepteren' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies.

Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan onze privacyverklaring

Geen cookies Ja, accepteren